Instytut Wszechstronnego Rozwoju Dziecka®

Instytut Wszechstronnego RozwojuDziecka

Instytut Wszechstronnego Rozwoju Dziecka

Wszystkie warsztaty są certyfikowane i wspierane przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną. Prelekcje stanowią część programu badawczego realizowaną przez WSP Łódź związanego z wczesnym diagnozowaniem wrodzonych predyspozycji dzieci oraz metodami wspierania rozwoju ich unikalnych talentów.

Fazy projektu badawczego:Faza (1 rok)

Bloki tematyczne: Zapisy uczestników odbywają się w rodzimym przedszkolu dzieci, które staję się partnerem projektu. Prelekcje w formie warsztatowej realizowane w sali widowiskowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Odbywają się w co drugą sobotę i trwają 5 godzin   zegarowych. Dzieci bawią się , uczą, kreują, integrują, tworzą. Zapewniony jest im pełnowartościowy posiłek.

  Obszary i sekcje tematyczne edukacji integralnej:

 • Akademia musicalowa-edukacja artystyczna i wizerunek sceniczny
 • New Earth Family® projekt podróżniczo-przyrodniczy
 • Psychologiczny i filozoficzny aspekt osobowości dziecka
 • Etyka i wartości fundamentalne
 • Predyspozycje kierunkowe i talent
 • Holistyczny rozwój
 • Zmysły i bodźce-warsztat polisensoryczny
 • Osobowość i wrodzona natura
 • Relacje społeczne i normy zachowań
 • Logopedia i emisja głosu

Wszystkie warsztaty są realizowane metodą projektu budzącą maksymalną kreatywność u dzieci. Kolejność tematyk warsztatów w poszczególnych obszarach projektu badawczego może ulec zmianie, ze względu na reagowanie uczniów Instytutu na poruszaną problematykę.Faza 2 (2 lata)

 • Diagnoza Potencjału Dziecka
  Opis osobowości dziecka, jego otoczenia i przejawianych predyspozycji kierunkowych, uwidaczniających się podczas uczestnictwa w projekcie. Od nich uzależniony będzie określony Indywidualny Plan Wszechstronnego Rozwoju Dziecka by to mogło realizować swoją esencję duszy i potencjał.
  Opis zawiera także zdefiniowaną Naturę i Inteligencję Wieloraką u Dziecka, co pozwala wskazać potencjalne obszary rozwoju. W dokumencie otrzymacie Państwo, konkretne wskazówki jaki obszar wzmacniać, w jakim ukazują się deficyty, które dziecko powinno szlifować, jakie talenty posiada, których rozwijanie będzie uszczęśliwiać Podopiecznego i poprowadzi Go właściwą ścieżką życiową.
 • Indywidualny Plan Wszechstronnego Rozwoju Dziecka:
  -ciało-żywienie, ruch i umiarkowana ,codzienna aktywność, sport, środowisko, stymulacja zmysłów;
  -umysł-logika, rola racjonalnego myślenia i planowania, techniki szybkiego uczenia się;
  -emocje-rozumienie własnych stanów emocjonalnych, umiejętność zarządzania nastrojem, poczucie własnej wartości;
  -duchowość-etyka, kontemplacja, samoświadomość, wartości fundamentalne;
  -polecane przedmioty szkolne.
  -polecane aktywności, sporty i zajęcia dodatkowe.

Wdrożenie Planu Indywidualnego Rozwoju Dziecka.

 • Obserwacja realizacji założeń oraz postępów u dziecka.
 • Współpraca z rodzicami i wsparcie w realizacji pełnowymiarowej wizji.
 • Indywidualny plan rozwoju realizowany jest przez Rodziców, Nauczycieli, Szkołę, oraz Instytucje zewnętrzne wybrane ze względu na predyspozycje indywidualne dziecka, certyfikowane przez Instytut.

W Instytucie może Państwo kontynuować realizować plan rozwojowy w zakresie rozwoju artystycznego (Akademia Musicalowa®) oraz dalszego wsparcia w indywidualnym rozwoju dziecka (indywidualna praca z dzieckiem podczas konsultacji w Poradni Wszechstronnego Rozwoju Dziecka). Dodatkowym elementem wsparcia dziecka jest stała opieka Menadżera Talentu.Korzyści płynące z projektu dla:

1

Dziecka-Ukończenie projektu kończy się uzyskaniem dyplomu Instytutu Wszechstronnego Rozwoju Dziecka oraz promowaniem talentów dziecka na portalu internetowym.

2Rodzica – uzyskują wszechstronną i głęboką wiedzę na temat własnego dziecka, przedstawiona przez ekspertów w swoich dziedzinach. Poznają teoretyczne i praktyczne zagadnienia holistycznego i integralnego rozwoju dziecka, w celu stworzenia dziecku optymalnych warunków wzrostu, w domu oraz otoczeniu szkolnym. Rodzic wie czego potrzebuje jego Dziecko, wie także czego powinien oczekiwać w przyszłej placówce szkolnej.

Bez nazwy-1Szkoły- rozpoznanie przyszłego Ucznia szkoły, umożliwia indywidualizacje toku nauczania pod kątem przejawianych i opisanych predyspozycji. Diagnoza pozwala na właściwą współpracę Rodzica i Pedagogów dla najwyższego dobra i rozwoju Dziecka w przewodzie szkolnym.

 

Czas trwania projektu – dzieci będą objęte projektem badawczym przez okres 13lat. W projekcie udział weźmie 100 wybranych dzieci w jednym roczniku, które aktywnie będą uczestniczyły przez okres minimum 3 lat.

Pomoce naukowe z których korzystamy – opracowane są przez zespól pedagogów, którzy zareagowali na obecny stan rzeczy na świecie i pragną zmienić edukacje, która jest niedostosowana do obecnych czasów. Te pomoce naukowe pobudzają kreatywność Dzieci dzięki metodzie projektu.

Celem całego projektu badawczego jest opracowanie i zbadanie skuteczności metod diagnozy wrodzonych predyspozycji dzieci w wieku przedszkolnym, przy zastosowaniu koncepcji natur wielorakich oraz autorskiej metody nauczania i zastosowania nowatorskich materiałów dydaktycznych a także narzędzia rozwojowych prowadzących do szybkiego rozwoju dzieci, wynikającego z Ich własnych chęci.


-Instytut Wszechstronnego Rozwoju Dziecka®-

 

warsztaty dla dzieci
warsztaty dla dzieci
Aperture: 2.2Camera: iPhone 6Iso: 250Orientation: 1
↓