KidsMania®

logo Kidsmania

logo Kidsmania

KidsMania® to agencja zapewniająca opiekę menadżerską małym podopiecznym, a ich rodzicom udzielająca wsparcia w procesie wychowania (kierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z posiadanym talentem).

Tym, co wyróżnia agencję od innych działających na rynku polskim, jest diagnozowanie i rozwój dzieci ze względu na posiadany talent. Ponadto każdy z podopiecznych reprezentowany jest przez osobistego menagera w relacjach ze zleceniodawcami.

Agencja dba również o systematyczny rozwój dzieci. Organizuje indywidualne i grupowe zajęcia wspierające ich talent oraz rozwija umiejętności interpersonalne i kompetencje miękkie niezbędne w relacjach rówieśniczych i w przysz­łych sytuacjach zawodowych.

Zajrzyj na www.kidsmania.pl

 

↓