Misja

Wasze dzieci nie są waszymi dziećmi.
To synowie i córki życia, powołane dla niego samego.
One nie są z was, lecz tylko przez was.
I mimo że są z wami, nie należą do was.
Możecie je obdarzać waszą miłością,
Ale nie są waszymi myślami.
Bo mają one własne myśli.
Możecie ofiarować dom ich ciałom, ale nie duszom,
Bo dusze ich mieszkają w domu jutra,
Którego nie możecie nawiedzić nawet w marzeniach.
Możecie starać się być jak one,
Ale nie usiłujcie wymóc na nich, aby one były jak wy.

Kahlil Gibran, z tomu Prorok

Fundamentem mojej filozofii jest przeświadczenie, że każde Dziecko rodzi się ze swoim indywidualnym GENIUSZEM, który będzie owocował w przyszłości pięknymi owocami, jeśli zapewnimy mu najlepsze warunki wzrostu.

Misją bloga jest inspirowanie Rodziców do poszukiwania w swoich dzieciach unikalnych predyspozycji i zachęcanie Ich do kształtowania środowiska dziecka tak, aby w dorosłym życiu stało się wyjątkowym, pełnym wartościowym i wszechstronnie rozwiniętym człowiekiem.

Blog MH Philosophy wspiera ideę integralnego, holistycznego rozwoju Dziecka, aby miało przenikliwy umysł, który potrafi używać, sprawne ciało, o ktore umie zadbać, serce, które jest pełne miłości oraz zaufania do wszelkiego stworzenia oraz duszę, która w zgodzie ze swym kodem robi to do czego została powołana.

Będę starała się jak najlepiej potrafię odzwierciedlić światowe trendy i systemy edukacyjne, opisywać na bieżąco badania i eksperymenty w dziedzinie edukacji dzieci oraz relacjonować ciekawe spotkania z wyjątkowymi postaciami napotkanymi na mojej drodze, a także założenia mojej filozofii.

“…nie należy niszczyć pierwotnego związku dziecka z naturą. Wręcz przeciwnie – trzeba je zachęcać do doświadczania przyrody…”

↓