Program wsparcia TALENTU

PROGRAM AUTORSKI:

SESJA FOTOGRAFICZNA Z UKIERUNKOWANIEM NA PRZEJAWIANE PREDYSPOZYCJE

DIAGNOZA POTENCJAŁU DZIECKA

TEST OSOBOWOŚCI – AUTORSKA METODA

ZAŁOŻENIE OSOBISTEGO “ELEKTRONICZNY PAMIĘTNIK ŻYCIA DZIECKA”

UMOWA MENADŻERSKA, PRZYDZIAŁ “OPIEKUNA TALENTU”

PLAN ROZWOJOWO-EDUKACYJNY “SZYTY NA MIARĘ” DLA DZIECKA

ZAŁOŻENIE KONTA BANKOWEGO

POZYSKANIE “ANIOŁA TALENTU” DLA PODOPIECZNEGO

WSPIERANIE ROZWOJU I MONITOWANIE POSTĘPÓW

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I PEDAGOGAMI UTALENTOWANEGO

PROMOWANIE UTALENTOWANEGO I JEGO OSIĄGNIĘĆ NA ARENIE KRAJOWEJ I MIĘDZYNARODOWEJ Z UWZGLĘDNIENIEM KIERUNKU NAJWŁAŚCIWSZEGO DLA PODOPIECZNEGO.

↓